BONUS LOGIN DENGAN HADIAH 50.000 SETIAP MINGGU

by mpocash | Date today Thu, Jul 07 2022 18:53

BONUS LOGIN DENGAN HADIAH 50.000 SETIAP MINGGU

MPOCASH akan memberikan bonus tambah 50.000 setiap minggunya untuk member yang aktif dan bermain setiap harinya selama 7 hari penuh.

Syarat dan ketentuan Berlaku :

1. Bonus akan diberikan bagi setiap member yang melakukan permainan dan deposit min 50.000 / hari selama 1 minggu Penuh dengan min turn over 3,500,000 / minggu

2. Bonus akan dihitung dari setiap hari Senin S/d Minggu.

3. Bonus akan diberikan Setiap Hari senin di jam 1 siang

4. Jika terdapat 1 hari tidak login atau tidak bermain dengan min turn over 3,500,000 dalam seminggu atau deposit kurang dari 50 ribu, maka peserta dianggap gagal untuk mendapatkan bonus

5. Bonus Berlaku untuk semua jenis permainan.

6. Ketika sudha mendapatkan bonus, untuk melakukan withdraw wajib mencapai Turnover x2. 
    
Contoh : 50.000 x 2 = 100.000
7. bonus akan di masukkan ke provider dengan turnover tertinggi selama 1 minggu

8. Syarat dan Ketentuan bersifat Mutlak.